Interactive tree of Benjamin Keith Roydhouse
1986 Benjamin Keith Roydhouse
 Emma Evans
1953 David John Roydhouse
1953 Wendy Barbara Porter
19241990 Keith Roydhouse
19202001 Eileen May Mattison
18871967 Douglas Roydhouse
18941987 Olive Augusta Ester Impey
 J. G. Mattison